Víno Jan Stávek a terroir jeho vinic v Němčičkách

V čem jsou viniční tratě, o které pečuje vinařství Honzy Stávka unikátní? Všechny tři jsou v jeho domovské obci Němčičky, ale drobné rozdíly  mezi nimi rozhodují o jejich vhodnosti pro různé styly vín. Na všech se samozřejmě hospodaří ekologicky s určitými prvky biodynamiky.

Viniční trať Růžený
Viniční trať Růžený, Němčičky

Jedná se o velmi starou viniční trať. Současná vinice byla vysázena v roce 1984. Nad ní, na největrnějším místě Němčiček byla na místě bývalého větrného mlýna postavena kaplička Sv. Antonínka, neboli „kaplička U větráka“. Kaplička U větráka je také dominantou obce, je od ní výborný výhled do širokého okolí a prostor kolem ní je báječným místem pro piknik a degustace přímo ve vinici.

Trať Růžený, Němčičky
Nejlepší trať v Němčičkách - Bočky
Vinice Bočky v Němčičkách

Nejlepší viniční trať v Němčičkách, byla vysazena pod lesem a navazuje na několik biocenter místního významu a přírodní rezervaci Jesličky s pestrou faunou a flórou. Původní název této trati byl Špigle-Bočky. Špigle-Spiegel, německy zrcadlo dokazovalo to, že dříve se pod tratí nacházel rybník, ve kterém se vinice odrážely jako v zrcadle. Bočky jsou boční částí tohoto území. Současná výsadba pochází z roku 1972.

Viniční trať Bočky je historicky nejvýzněmější a nejlepší trať v Němčičkách. Dokonce nejstarší dochovaná zmínka o obci Němčičky z roku 1439 je o odkupu vinic v této lokalitě. Tato rozlohou malá, ale vinohradnicky významná trať je rozdělena do třech částí. V nejnižší části se nachází vinice Kozinek, která vznikla k v místě bývalého úvozu, kam byla na vyrovnání terénu navážena tmavá ornice z terasování v 70. letech 20. století. Jedná se tedy o nejúrodnější část vinice Bočky.

Terasovitá trať Bočky, nejlepší trať v Němčičkách - dole Kozinek, uprostřed Špigle a nahoře Bočky.

Zmíněným zterasováním části tohoto svažitého kopce vznikla část Špigle, která se skládá z 16 teras nacházejících se vlevo od cesty vedoucí tratí Bočky nahoru. Vinice ležící po pravé straně od cesty a všechny vinice v nejvyšší části trati, pod lesem, náleží do části Bočky.

Trať Bočky leží na pískovci. Půda je tedy spíše lehčí, záhřevná. Má velmi specifické mikroklima, které je ovlivňováno především lesem chránícím před chladnými větry vanoucími ze severu. Je zabezpečeno také oslunění vinice po celý den. Je zde nádherný východ slunce. Dříve byl osázen opravdu celý kopec. Za dob normalizace, kdy se zemědělství přesouvalo spíše do mechanizací dostupných lokalit, se na tyto svažité stráně zapomnělo. Pěstování révy vinné v té době, kdy bylo potřeba vypěstovat hrozny co nejlevněji, nebylo rentabilní. O některé drobné vinice se zde s menší či větší péči starali pouze drobní pěstitelé. V poslední době dochází v této trati k významné obnově vinic. Dovoluje to nejen moderní technika, entuziasmus místních vinařů a zájem vínomilců o originální vína z nejlepších tratí. 

Většina vinic v trati Bočky je dnes obhospodařována ekologicky. Pěstitelé se tak snaží chránit místní flóru a faunu. Na zdejší trať navazuje přírodní památka Jesličky. Má stejné geologické podloží i expozici jako trať Bočky. Vyskytuje se zde 200 druhů rostlin (z nichž 26 je zvláště chráněných a 18 ohrožených) a živočichové stepních lad (=bývalých pastvin). Z chráněných druhů se zde nachází Vstavač vojenský a Kavyl sličný. Z říše živočišné tu lze spatřit velmi vzácnou kudlanku nábožnou. Původní název území Nosperk pochází z německého Nüssberg. Zřejmě zde byly rozšířeny výsadby ořechů. Poslední vinice byly na tomto kopci v 60. letech 20. století, a pěstovaly se zde ještě předrévokazově rozšířené odrůdy Chrupka bílá a červená, Modrý Portugal, Mallinger, Frankovka a Veltlínské zelené. 

V meziřadí vinice dnes Honza Stávek vysazuje různé plodiny – někdy ječmen, někdy 12 druhů bylinek, které přokořeňují půdy v různých úrovních. Není potom nutné půdu chemicky hnojit.

Vinice Bočky, Němčičky
Viniční trať Novosad v obci Němčičky
Viniční trať Novosad navazuje na stavení Viničního dvora v Němčičkách

Trať, která navazuje na stavení VINAŘSKÉHO DVORA. Dřívější název této trati byl „Novosady nad Preshúzy“, název je částečně opět převzat z německého jazyka. Preshúz – presúz – preshaus nebo-li lisovna značí, že na ulici (ulice Za humny), která se pod touto tratí nachází, byly dříve vybudovány pouze sklepní stavby s nadzemními lisovnami. Z původních sklepů se některé zachovaly dodnes, najdete zde i desátkový sklep, nejstarší němčičský sklep. Současná výsadba je z roku 2003.

Vinice Novosády, Němčičky
Viniční trať Šumperky

V roce 1947 dědeček Honzy Stávka Boleslav Kopřiva vysadil tuto vinici původně vedením na hlavu. Vinice byla později převedena na rýnsko-hessenské vedení. Ekologii této malé záhumenkové vinice podporuje přítomný les a četný výskyt dalších, především ovocných stromů a volně rostoucích keřů a bylin na přilehlých slunných stráních.

Vinice Šumperky, Němčičky
Viniční trať Zbavce
Nejlepší moravská Frankovka posledních let Frankovka Reserva 2018 pochází z viniční tratě Zbavce

Malá vinička Zbavce vznikla během terasování příkrých svahů v 70. letech. Lokalita je otevřena větru z východu, jihu i západu, a tak je dobře vysušována vláha, která by mohla způsobovat problémy s houbovými chorobami. Zde získáváme vždycky zdravé hrozny, navíc v perfektní zralosti, díky vysazenému klonu Elite.

Vinice Zbavce, Němčičky

Napsat komentář