Informace o ochraně osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR.

Souhlasem udělujete správcům webu www.gourmetspirit.cz, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením GDPR zpracovávali jako Správce osobní údaje dle podmínek níže.

V rámci našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám můžete poskytnout vyplněním kontaktního formuláře (jméno a příjmení, emailová adresa a telefon), vložením komentáře, přihlášením se k odběru newsletteru nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. 

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezujeme jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterým jste nám udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Naše webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (odesílání kontaktního formuláře, registrace k odběru newsletteru apod.)

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

1/ Zpracování osobních údajů uživatele za účelem realizace odpovědí na jeho dotazy nebo poptávku v kontaktním formuláři

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji správcům webu www.gourmetspirit.cz (Správcovi osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon pro účel zpracování:

– zasílání odpovědí na dotazy a poptávku z kontaktního formuláře z webové stránky www.gourmetspirit.cz. Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon budou zpracovávány po dobu 5 let od udělení souhlasu: Souhlasím s užitím emailu pro zasílání odpovědí na dotazy, dle těchto pravidel ochrany osobních údajů.

Souhlas se zpracováním jména a příjmení, emailové adresy a telefonu k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat žádostí odeslanou na e-mail na adresu info@gourmetspirit.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnutému kontaktnímu jménu a příjmení, emailové adrese a telefonu, právo na opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení. Poskytnuté jméno a příjmení, emailová adresa a telefon bude zpracováván automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.

2/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace nabídek Správce v budoucnosti

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji správcům webu www.gourmetspirit.cz (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní emailové adresy pro účel zpracování:

– zasílání obchodních sdělení v podobě akčních nabídek a informací o novinkách od Správce.

Kontaktní e-mailová adresa bude zpracovávána po dobu 5 let od udělení souhlasu: Souhlasím s užitím mého emailu pro zasílání obchodních sdělení, dle těchto pravidel ochrany osobních údajů.

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat v jakémkoliv e-mailu s nabídkami. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnuté kontaktní emailové adrese, právo na její opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení. Poskytnutá kontaktní emailová adresa bude zpracovávána automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.

Informace o využívání cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že naše webové stránky využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Jedná se o krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v zařízení uživatele, které využívá při návštěvě webových stránek, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.

Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies a v rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Cookies můžete také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

Na našich webových stránkách shromažďujeme tyto typy souborů cookies s níže uvedenými poskytovaly, účely a maximální dobou zpracování:

 • nezbytné – tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a jeho zabezpečení. Neukládají žádné osobní informace.
 • analytické – slouží k pochopení toho, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami. Tyto data jsou poskytovány v anonymizované podobě, takže je nelze spojit s konkrétním uživatelem.
 • preferenční – pomáhají zapamatovat si informace ohledně základního nastavení uživatele (třeba jazyk webu) a zlepšují uživatelský komfort využívání webových stránek.
 • marketingové – používají se k poskytování relevantních reklam a marketingových kampaní návštěvníkům.
 • neklasifikované – soubory, které máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies.

Poskytovatel: Google Analytics

 • Účel: Získání statistických informací, opětovné cílení reklamy
 • Doba zpracování: dle nastavení nebo způsobu využití internetového prohlížeče
 • Ochrana osobních údajů: https://policies.google.com/privacy

Poskytovatel: Facebook

 • Účel: identifikace v rámci sociální Facebook, opětovné cílení reklamy na této sociální síti
 • Doba zpracování: 1 rok
 • Ochrana osobních údajů: http://www.facebook.com/about/privacy/

Poskytovatel: Hotjar

 • Účel: získaní informaci o chování uživatelů na webové stránce za účelem zlepšení rozvržení a dalšího vylepšování stránek.
 • Doba zpracování: 1 rok
 • Ochrana osobních údajů: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

Poskytovatel: Twitter

 • Účel: identifikace v rámci reklamní sítě  společnosti Twitter, opětovné cílení reklamy
 • Doba zpracování: 1 rok
 • Ochrana osobních údajů: https://twitter.com/en/privacy

V případě souborů cookies je možné provést změnu v nastavení internetového prohlížeče. Webové stránky lze prohlížet a používat i v režimu, který neumožňuje sbírání souborů cookies, resp. údajů o chování návštěvníka webu. Běžné internetové prohlížeče umožňují nastavení práce se soubory cookies.

Správce si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit a doplňovat tyto Informace o využívaní cookies v rámci platné legislativy. Aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

Poslední aktualizace: 6.1. 2022

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.