Vinařství Springer a jejich špičkové tratě Skale a Čtvrtě?

Vinařství SPRINGER vlastní vinice ve dvou lokalitách Čtvrtě a Skale o celkové výměře 5 ha. 24 000 keřů je pěstováno v rámci systému integrované produkce s cílem minimalizace používání chemických ochranných prostředků při ošetřování vinic a používání ekologických přípravků. Hrozny z těchto šetrně obdělávaných vinic jsou základem pro jejich kvalitní vína.

Vinice v režimu integrované produkce

Rodina Pavla Springera se snaží udržet co nejbohatší ekosystém: meziřadí je zatravněno a poskytuje útočiště ještěrkám, různým druhům motýlů i dravým kobylkám. Proti obalečům se jim osvědčila metoda, která nezatěžuje životní prostředí – matení samců feromony. Dravý roztoč Typhlodromus Pyri zase bojuje se sviluškami a halčivci a není proto nutné použití chemických přípravků k jejich hubení. Hnojí se pouze kravským hnojem. Travnatý porost se mulčuje a nedochází tak k erozím půdy a splavování humusu. 

Nejlepší viniční trať - Skale, v obci Vrbice

Skale je nejstarší viniční trať obce Vrbice. Pojmenování Skale pochází ze zdejší hantýrky skály. Ještě ve 13. století se zde totiž těžil pískovec. Vinice je stejně jako v dávných časech vedená “na hlavu” s opěrným dřevěným kůlem. Hrozny jsou nízko u země a dobře záhřevná půda tak napomáhá jejich zrání. Ruční obdělávání s minimálním použitím mechanizace je zde nutností. Řez je redukován na 8 plodných oček, proto jsou výnosy velmi malé. Z této vyjímečné lokality pochází vlajková loď vinařství Springer – Cuvée SKALE.

Trať Skale, obec Vrbice
Viniční trať Čtvrtě mezi obcemi Bořetice a Vrbice

Jedná z nejlepších poloh Moravy. Vedení révy je rýnsko-hessenské s řezem na 8 plodných oček a jeden záložní čípek.

Vinice Čtvrtě, obec Bořetice
Vína z Vinařství Springer

Napsat komentář